Proizvodi | Kako do nas | PDV obrazac | O nama | Saveti| Kontakt

Molim vas kliknite desnim dugmetom miša na ovaj tekst i izaberite "Save as..." kako biste preuzeli PDV obrazac na vaš racunar. Obrazac je PDF formatu (otvara ga Adobe Reader) i pripremljen za štampu.

 


Glavna strana

Adresa - kako do nas

PDV obrazac

O nama

Saveti

Kontakt     
© 2013, Connecta d.o.o. - All Rights Reserved Worldwide (Czarnogora)